Bdelá pozornosť alebo mindfulness – čo to vlastne je?

Celosvetovo popularita tohto fenoménu rastie a vedci aj duchovní učitelia, ktorí sa sotva zhodnú aj na tom, že sa nezhodnú, spolu potvrdzujú jeho pozitívne účinky. Napriek mnohým definíciám a rôznym opisom nie je jednuduché presne povedať či je mindfulness črta, stav alebo schopnosť.  Týmto definíciam často ani ja kvôli ich komplikovanému poňatiu nerozumiem. Ak to vidíte tiež tak, možno oceníte tento článok, v ktorom mindfulness opíšem len tak, polopate.

Aby sa v tebe hneď na začiatku zrodila aspoň jemná predstava, poviem ti, že mindfulness je typ meditácie, ktorý sa dá pravým tlačítkom na myši chytiť a predĺžiť na celý život a všetky jeho situácie bez rozdielu. Ako je to možné? Pretože mindfulness je spôsobilosť vo vnútri nás, a nezávisí na nikom inom, iba na nás. Jon Kabatt-Zinn, človek ktorý azda najviac spopularizoval mindfulness v západnom svete (v tom východnom to od čias Budhu bolo „spopularizované“ pomerne dobre – nazýva sa to sati) definoval mindfulness ako

„…udržiavanie pozornosti určitým spôsobom – zámerne, v prítomnom okamihu a neposudzovane“. 

To čo vlastne tento sympatický pán povedal, môžeme rozdeliť na 4 sympatické zložky:

1, udržiavanie pozornosti

Áno, bez tohto zásadného mentálneho procesu to nepôjde. Udržiavanie pozornosti je základný predpoklad každého druhu meditácie. Keď si práve teraz zalomil rukami, že neschopnosť udržať pozornosť ťa definuje zo všetkých vecí asi najviac, naozaj nezúfaj. Jeden z najčastejších benefitov kultivácie mindfulness je zvýšená schopnosť koncetrácie, a tebe stačí na začiatok čo i len najmenšia schopnosť pozornosti, na ktorej postupne môžeš stavať.

2, zámerne

Pozornosť neudržiavame nevedome, podvedome ani náhodou. Počas rozvíjania bdelej pozornosti máme jasný zámer to robiť, a uvedomujeme si, že to robíme. Jeden z najznámejších obrázkov na definovanie mindfulness teda nie je tak úplne presný. Pes na dolnom obrázku síce žije akoby v „mindful“ stave, ale inak ako teraz ani žiť nevie. Zámer byť bdelý sa nesie v duchu voľby byť slobodný, a nebyť otrokom svojho myslenia a emócíí.

3, v prítomnom okamihu

Čo ma spoločné život a udržiavanie pozornosti? Ani jedno sa nedá robiť inde ako v prítomnosti – ani v minulosti, ani v budúcnosti. Mindfulness znamená mať svoju loď pozornosti zakotvenú v prítomnom momente.

4, neposudzovane

Najtypickejšia (a na našu obranu aj veľmi automatická) vlastnosť ľudí – posudzovať, je opakom kultivácie mindfulness. Posudzovanie aj prítomného momentu, nás vedie automaticky preč z prítomného momentu, a začne rozvíjať často nekonečnú sieť asociácií. Uvedomovanie si tejto skutočnosti patrí medzi kvalitný stavebný materiál kultivácie bdelej pozornosti.

Mindfulness je jednoducho o prežívaní reality, a o základnom vedomí, že naše myšlienky nie sú fakty. Realitou myslím aktuálne prostredie okolo teba presne teraz, tvoje aktuálne telo a pocity s ním súvisiace, a tvoj aktuálny mentálny stav. V prítomnom momente sme teda naladení nato čo sa skutočne deje či už v nás, alebo okolo nás. To nám okrem kvanta informácií ponúka množstvo výhod, ktoré určite neskôr priblížim v jednom z nasledujúcich článkov.

Život prebieha iba teraz a naše ľudské životy v tom nie sú výnimkou. Bdelá pozornosť znamená tichý nadhľad nad situáciou, ktorý poskytuje ostrý vhľad do toho čo je a čo nie je realita.