V lete všetci trávime čas viac pri vode ako v zime, hlavne z toho dôvodu, že nie je zamrznutá, a človek sa v nej teda môže okúpať bez toho, aby riskoval svoj život či zdravie (😄).

Niekedy však napriek tomu, že sme obklopení krásnou prírodou v podobe mora či jazera, sa nedokážeme skutočne dostať mysľou do tej fascinujúcej reality, a duchom ostávame so svojimi kažodennými problémami a myšlienkami. Rozhodol som sa teda napísať článok o tom, ako môžeš rozvíjať bdelú pozornosť (mindfulness) na dovolenke alebo výlete pri vode. Tak, aby si sa mohol/mohla skutočne ponoriť do prítomnosti a načerpať v nej cez svoje voľno čo najviac energie a pokoja 🙃

1, Pohľad na vodu

Iba samotný pohľad na tečúcu či stojatú vodu, na ktorej sa v pravidelných cykloch vytvárajú a strácajú vlny má upokojujúci a meditačný vplyv na človeka. Vnímanie rytmiky vĺn sa nám intuitívne spája s rytmikou nášhou dychu alebo nášho srdového tepu. Ak chceme, môžeme aj aktívne zosúladiť nádych s vytvorením vlny a výdych s jej rozbitím o skaly alebo pláž. Takisto je možné každé takéto rozbitie vlny o skaly využiť ako kotvu na vrátenie sa svojej pozornosti do prítomnosti – teda pri každom rozbití vlny nechať rozbiť aj našu momentálnu myšlienkovú niť, a s novou vlnou sa vrátiť k prítomnému okamihu.

Pri pohľade na horizont sa môžeš zamerať na vnímanie obrovského a rozľahlého priestoru, ktorý sa pred tebou otvára a uvedomovať si v tomto priestore svoju maličkosť. A hlavne maličkosť vecí, čo ťa trápia. No napriek svojej maličkosti vnímať, že si súčasťou tohto priestoru – že ste jeden celok.

2, Vlň sa s vlnami

Okrem pozorovania vĺn zrakom, môžeš rozvíjať bdelú pozornosť aj pri pociťovaní vĺn na pokožke počas sedenia alebo ležania na brehu. Vnímaj každú vlnu na tvojej koži ako prichádza a odchádza. Podobne ako tvoje myšlienky. Môžeš sa zamerať aj na bod, v ktorom vlna už nepostupuje ďalej a ešte sa nezačala vracať späť. Je to bod, v ktorom sa napriek neustálemu vlneniu hladiny na chvíľu voda zastaví. Vždy keď sa tvoja myseľ zatúľa, uvedom si, že už nevnímaš cyklus vĺn na svojom tele a pokojne sa ku nim vráť.

3, Buď ako delfín

Počas ponorenia a vynorenia pociťuj prúdenie vody na tvojom tele a tvári. Skús pozorovať aj postupné ochladenie vody napriek len nízkemu ponoreniu. Vnímaj ako ťa po ponorení sa do vody vzduch v tvojich pľúcach prirodzene ťahá späť na hladinu. Aj v živote niekedy skutočne stačí chvíľu nič nerobiť, aby si sa dostal/a späť na hladinu (😜). Takisto si všímaj inú kvalitu zvuku vo vode – že dokážeš počuť prúdenie vody okolo tvojich uší a množstvo zaujímavých zvukov.

4, Vodný body-scan

Pri vodnom body-scane vchádzaš do vody postupne a neustále si uvedomuješ “zaplavené” časti svojho tela, aby si sa okrem vody zaplavoval aj svojim vedomím. Začneš pokožkou na spodnej časti chodidiel a pociťuješ kvalitu vody a jej teplotu. Postupne prechádzaš po členky, kolená, pás, úroveň nad pupkom, hruď, krk, ústa a nakoniec sa do vody celý ponoríš, a vo vode sa na chvíľu celý rozpustíš. Pri každej úrovni sa zameriavaj na všetko čo v zaplavených častiach tela cítiš.

5, Ako papierová loďka

Ďalšou skvelou aktivitou pre rozvíjanie bdelej pozornosti je nadnášanie sa na hladine (pokiaľ možno bez zbytočného pohybu). Po nádychu si ľahneš na vodu, zatvoríš oči a vnímaš ako sa tvoje telo pri nádychu nafukuje vzduchom a popri zadržaní dychu sa bez námahy nadnáša na vodnej hladine. Skús nerobiť nič iné, iba sa nadnášať a vnímať aké to vlastne je, nadnášať sa. V bežnom živote by sme často boli radi nadnesení, tak si to teda konečne môžeš reálne vyskúšať. 😊


Voda je úžasné spojidlo medzi našou mysľou a realitou, pretože sa neustále mení a pohybuje, a tak človeka, ktorý je v jej blízkosti neustále priťahuje späť do prítomného okamihu. Okrem bežného plávania a čľapkania vo vode teda môžeš najbližšie vyskúšať niektorú z týchto “mindfulness” aktivít, a čerpať z mnohých benefitov bdelej pozornosti.

Pokiaľ ti čokoľvek bráni tomu, aby si mohol/mohla rozvíjať bdelú pozornosť pri vode, napríklad si na púšti alebo je v tom choroba, môže ísť hora k Mohamedovi, a ty si môžeš priniesť vodu do svojej mysle. V tomto prípade potom, ako sa pohodlne a s vystretým chrbtom usadíš a zavrieš oči, si môžeš predstavovať krásnu rieku, ktorú stotožníš so svojím prežívaním. To znamená, že čokoľvek, čo sa ti objaví vo vedomí – každá emócia, pocit, myšlienka či vnem bude tvoriť tú rieku. A ako to už pri rieke býva, všetky tieto mentálne obsahy budú pomaly a pokojne odnášané po prúde, no ty ostávaš ako bdelý pozorovateľ/pozorovateľka na brehu a pozoruješ čo ďalšie prúd donesie.

Táto meditácia mi pripomína myšlienku známeho psychológa Williama Jamesa:

Vedomie … sa nezdá byť poskladané z kúskov. Také slová ako „reťaz“ to nepopisujú tak dobre, ako sa zdá na prvý pohľad. Nie je to nič, čo je pospájané. Ale niečo čo tečie. „Rieka“ alebo „potok“ sú metafory, pomocou ktorých sa to dá najprirodzenejšie popísať. Keď o tom hovoríme, nazvime to prúdom myslenia, vedomia alebo subjektívneho života.

William James

PS: Už keď sme pri vode, pridám do tohto článku aj aktivitu “mindfulness” sprchovanie, z nedávneho príspevku na našom instagrame a facebooku.

Enjoy! 🙂