Za prospešnosťou bdelej pozornosti a technikami na jej rozvíjanie je bezpochyby silná základňa vedeckých dôkazov. Tieto techniky a rôzne iné činnosti, tu boli samozrejme dávno pred týmito výskumami, avšak v našej dobe, v ktorej sme zahltení informáciami, je určite dôležité, že vedci objektívne potvrdzujú alebo vyvracajú pozitívny vplyv rôznych aktivít na život človeka.

Pravdepodobne je práve táto vedecká stránka konceptu bdelej pozornosti jedným zo silných dôvodov, prečo zažívame v posledných desaťročiach veľkú popularitu meditácie, jógy a iných činností, pri ktorých priamo alebo nepriamo bdelú pozornosť rozvíjame. Avšak tak, ako nás to učí symbol jin-jang, všetko akokoľvek pozitívne so sebou nesie aj úskalia.  A v tomto článku ti predstavím tie, s ktorými som sa stretol.

1, Bdelá pozornosť môže byť nepríjemná

A teraz sa podrž.

S bdelou pozornosťou nesúvisia iba pocity pokoja, mieru, lásky a jednoty, aj keď upriamenie pozornosti na tieto benefity ju určite viac “predávajú”. Ľudia majú často predstavu, že človek sa pri jej zámernom rozvíjaní rozplýva
v univerze a prežíva prepojenosť s vesmírom spolu s pokojným a vševedúcim úsmevom na perách (nehovorím, že to tak občas nemôže byť). Toto očakávanie sa ešte posilňuje pri začiatkoch s meditáciou, kedy skutočne môžeme zažívať pocity silného uvoľnenia a pokoja.

Bdelá pozornosť však siaha oveľa hlbšie, ako len do akéhosi “sprítomnenia”, a práve v tých hlbších sférach sme vo svojom vedomí konfrontovaní so svojim strachom či vnútornou bolesťou – podľa niektorých výskumov okolo 25% meditujúcich zažilo pri tejto činnosti strach, úzkosť a nepríjemné emócie. To však nemusíme vnímať ako niečo negatívne, ale môžeme to brať, ako ďalší krok na ceste svojho sebapoznania.

“V skutočnosti to, že sme skutočne všímaví a vedomí znamená, že sme tiež schopní vidieť, pomenovať a plnohodnotnejšie prežívať veci, keď sme nahnevaní, smutní, žiarliví, úzkostliví, zraniteľní alebo osamelí – aj to je bdelá pozornosť.”

Amy Jen Su

Avšak keď si so sebou na túto cestu prinášame idealizované predstavy, môžu nás tieto zážitky nepríjemne prekvapiť. Pravdepodobne sa tomu aj tak nedá vyhnúť. Ale možno je lepšie uvedomovať si to a nemlčať o tom.

2, Riziko potlačenia

Ďalším úskalím bdelej pozornosti môže byť naša tendencia nevnímať náš emocionálny, nepríjemný stav a koncentrovať sa na príjemné alebo neutrálne veci. S našim emocionálym stavom to je ale ako s dažďom.
Je jedno, či ho ignorujeme, či sa nám nepáči, alebo či zatiahneme závesy,
aby sme ho nevideli – jednoducho prší.

Avšak našim zámerom pri rozvíjaní bdelej pozornosti je práve uvedomovať si naše myšlienky, pocity a emócie, a nie ignorovať ich. Pri základnej meditácii, ktorá sa učí na väčšine programov zameraných na bdelú pozornosť – pri dýchaní – sme inštrukciou vedení k tomu, aby sme si uvedomovali, čo sa nám vo vedomí objaví, a následne sa vrátili k svojmu dychu. Pokiaľ človek s touto inštrukciou nie je do detailov oboznámený, môže sa poľahky zmeniť na činnosť silnej koncentrácie na dýchanie, pričom sú potlačené akékoľvek zážitky z našej reality. A to nechceš.

“Ak k sebe pri uvoľňovaní svojich myšlienok a pocitov nedokážeme byť úplne úprimní, môže sa naša meditácia ľahko stať prostriedkom k vyhýbaniu.”

Leon F. Seltzer

Zaujímavým typom potlačenia je aj takzvané “duchovné obchádzanie” (spiritual bypassing), pri ktorom sa človek vyhýba nepríjemnej realite, emocionálnym problémom či svojim traumám, a ako výhovorku používa spirituálne myšlienky či praktiky.

Napríklad, keď mladý muž zo strachu zo skutočného vzťahu strieda partnerky na jednu noc. Ale nevidí na tom nič zlé, pretože “človek by nemal lipnúť na ľuďoch ani veciach” (čo je myšlienka vyskytujúca sa v mnohých spirituálnych náukách či filozofiách a je aj v koncepte bdelej pozornosti). Čiže si neuvedomuje, alebo si nechce uvedomiť skutočné pozadie svojho konania, a namiesto toho to celé zakrýva vznešenou ideou.

3, Duchovný materializmus

Možno si sa už aj ty stretol s človekom, ktorý sa venuje bdelej pozornosti, alebo medituje, a ktorý sa presne z takých dôvodov správa akosi nadradene, dominantne – akoby poznal celú pravdu. Prežitie vhľadu, silného stavu pokoja, či dokonca neexistencie vlastného Ja môže paradoxne posilniť svoju mienku o sebe a vyzdvihnúť vlastnú dôležitosť.

Rôznymi prefíkanými nevedomými procesmi si tieto zážitky človek môže vysvetlovať ako vlastnú výnimočnosť, čo sa následne negatívne prejaví na jeho vzťahoch s ľuďmi a môže sa stať obeťou vlastnej ilúzie. O tejto “pasci” by človek takisto mal vedieť a rozpoznávať ju v sebe.

4, Množstvo informácií a názorov

S predchádzajúcou nástrahou tak trochu súvisí aj posledné úskalie, o ktorom sa zmienim. Ako som už v úvode spomínal, žijeme v zlatej dobe bdelej pozornosti a meditačných techník, pričom už tieto dávno nie sú iba vecou osobnostného rozvoja, ale používajú sa aj v coachingu či biznise. To samozrejme so sebou prináša veľa vedeckých poznatkov, a množstvo nie až tak vedeckých lektorov, ktoré tieto poznatky rôzne interpretujú.

Tu vlastne narážam aj na prvý a druhý bod, o ktorých som písal vyššie. Na rôznych blogoch, článkoch, videách a aj z osobnej skúsenosti viem, že lektori bdelej pozornosti tieto veci často opomínajú. Okrem toho veľmi ťažko si viem predstaviť, že by lektor, ktorý nemá psychologické vzdelanie, by pri silne negatívnych zážitkoch človeka po meditácii vedel plnohodnotne reagovať a človeka nimi sprevádzať.

O bdelej pozornosti sa zvykne hovoriť ako o “billion-dollar-buisness”, a tak by sme sa nemali čudovať, že podnikaví ľudia so sklonom k lektoringu alebo coachingu si ľahko urobia kurz a rozšíria tým svoje podnikanie. O tom by však bdelá pozornosť  byť nemala, a nemyslím si, že by mala byť obchodným artiklom. Ty však môžeš mať samozrejme iný názor. Ide mi asi hlavne o to, aby si dôsledne vnímal/a od koho sa učíš, a či ten človek je skutočne bdelý a duchaprítomný. A keď aj nie je, či aspoň používa informácie, ktoré sú vedecky podložené. Pretože len fakt, že človek absolvoval nejaký kurz, nie je záruka, že ti naozaj pomôže bdelú pozornosť rozvíjať.


Techniky bdelej pozornosti nie sú módny trend, ale ani zázračný liek na každý tvoj životný problém. Je to ale úžasný nástroj pre poznanie svojho skutočného Ja, uvedomenie si fungovania vlastnej mysle a pre vnímanie reality bez pozlátka aj špiny.

Tento článok na teba mohol pôsobiť prehnane kriticky, ale sú to vlastne len ďalšie veci, ktoré si človek môže uvedomovať a všímať.


..a čím viac si uvedomujeme, tým slobodnejšie môžeme žiť 🙂


Nezabudni sledovať Blog Za Bytie aj na youtube!