Na internete a v časopisoch je možné nájsť kvantum informácií, ktoré nezodpovedajú realite. Tento článok je o najrozšírenejších mýtoch o bdelej pozornosti (mindfulness), s ktorými som sa stretol či už pri svojej práci, alebo na internete. A že ich bolo! Veď človek má mýty rád. Vyberám však len 6 v mojich očiach najčastejších.

Mýtus #1: Mindfulness je módny trend!

Možno sa fenomén bdelej pozornosti dostáva k popularite na Slovensku až v týchto dňoch, jednoznačne to nie je módny výstrelok, ktorý čoskoro zanikne. Mindfulness, ako ju poznáme, má vedecky potvrdené výsledky v osobnostnom rozvoji aj terapii už od 70-tych rokov minulého storočia. Nehovoriac o jej koreňoch, ktoré siahajú tisíce rokov do histórie.

Mýtus #2: Mindfulness robia iba duchovní ľudia!

Bdelá pozornosť rozvíja u ľudí, ktorí ju praktikujú, určitú hĺbku a môže otvárať myseľ širším perspektívam. Spirituálna sféra nie je pre prax mindfulness ani kľúčová, a ani nutná. Mindfulness sa dá praktizovať či už skrz spiritualitu, alebo bez nej. Vo väčšine mindfulness programov a v mindfulness koučingu však väčšinou spiritualita nehrá žiadnu úlohu.

Mýtus #3: Mindfulness nie je pre mňa lebo som mladý/starý/chorý/veľký…

Rozvíjať mindfulness dokáže každý, kto si dokáže uvedomovať, že žije. Je to prirodzená ľudská schopnosť, ktorej potenciál má každý v sebe, a každému z nás dokáže byť prospešná. Na veku, stave, rode ani vzdelaní nezáleží.

Mýtus #4: Mindfulness je strata času!

Napriek tomu, že mindfulness, a hlavne meditačné cvičenia môžu na pohľad vyzerať ako premárnený čas, je to v skutočnosti čas ozajstného rastu. Keď porovnáme, ako márnime svoj čas pred netflixom alebo pozeraním si instagramu, 20 minút rozvíjania mindfulness nám naopak rozširuje naše uvedomovanie a plné bytie v každodennom živote. Vďaka mindfulness teda plnohodnotný čas práveže získavame.

Mýtus #5: Mindfulness je len relax…

Mindfulness meditácie niekedy môžu pôsobiť na človeka relaxačne, je to však iba vedľajší účinok, a ten sa ako taký nemusí vôbec dostaviť. Praktizovanie bdelej pozornosti pripomína viac tréning mysle a často je pre človeka výzvou. O prínosoch praktizovania mindfulness si môžeš prečítať tu.

Mýtus #6: Mindfulness je iba koncentrácia na dýchanie…

Tento mýtus nie je nejako nebezpečný, skôr zjednodušujúci celú podstatu. Hlavne na začiatku praxe a na začiatku osvojovania si spôsobu žitia s bdelou pozornosťou je cvičenie s dychom časté a základné. Navzdory tomu existujú dokonca aj lektori mindfulness, ktorí prezentujú mindfulness, ako koncentráciu na dýchanie. Mindfulness však v skutočnosti obsahuje širokú paletu rôznych techník a dýchanie nie je podstatou bdelej pozornosti. Je skôr kotvou, pomocou ktorej sa počas meditácie, a aj mimo nej môžeme vracať do prítomnosti.


Ak by si chcel zistiť viac o mindfulness či meditácii, klikni na “Odoberať” alebo nás sleduj na Facebooku, Youtube, či Instagrame!