Ponúkané služby:

  • Osobnostný rast, dosahovanie cieľov
    a hľadanie zdrojov pre Vás, či vašich zamestnancov.
  • Individuálne stretnutia osobne alebo online
  • Široké spektrum workshopov zameraných na vývin jemných zručností pomocou efektívnych a zábavných techník.
  • Kurzy a workshopy pre firmy, organizácie aj školy