Klasický koučing

Klasický koučing rozvíja klientovo uvedomenie a klient získava slobodu odomykať svoj potenciál a maximalizovať svoje možnosti. Počas koučingu nachádza vnútorné zdroje pre zvládnutie a dosiahnutie svojich cieľov, či zvládnutie osobných výziev. Takisto ako mindfulness koučing, aj klasický koučing je vhodné použiť na osobnostný rozvoj.

Mindfulness koučing

Koučing zameraný na dosahovanie cieľov klienta pomocou bdelej pozornosti (mindfulness) a sebasúcitu (self-compassion). Takýto koučing je ideálny pre klientov, ktorí chcú pracovať na zvládaní svojho stresu, úzkosti, chcú zlepšiť svoju koncentráciu, emocionálnu inteligenciu, lepšie komunikovať, či jednoducho majú záujem žiť zmysluplnejšie a šťastnejšie. Tento koučing je vhodný taktiež pre ľudí, ktorí majú záujem naučiť sa mindfulness meditácie, keďže hlavne zo začiatku meditačnej praxe môže byť meditácia a udržiavanie meditačnej praxe pre človeka náročné, a je vhodné začať túto cestu s niekym, kto má s mindfulness a meditáciou všeobecne skúsenosti a prislúchajúce vzdelanie.

Kontaktujte nás pre objednávku služby alebo ďalšie podrobnosti.