3-týždňový kurz Mindfulness v pracovnom prostredí – Práca bez stresu a s koncentráciou

Tento trojtýždňový mindfulness kurz sa zameriava na zvýšenie výkonu, práce so stresom a získaní zručností, ktoré sú potrebné pre zamestnancov fungujúcej firmy či organizáce. Taktiež pracuje s hodnotami a zmyslom, ktorý zamestnanci vidia vo svojej kariére, a v ich mieste v spoločnosti.

Pravidelné skupinové mindfulness meditácie

Pre firmy, organizácie a školy poskytujem možnosť pravidelných mindfulness cvičení priamo v ich priestoroch. Takéto pravidelné meditácie zvyšujú u zamestnancov spokojnosť, výkon, a znižujú pracovný stres. To sa odzrkadľuje na menších absenciách, a väčšej angažovanosti a spolupatričnosti s organizáciou. Šťastní zamestnanci sú spoľahliví a kreatívny.

4-týždňový kurz mindfulness pre začiatočníkov – Žiť v prítomnosti

V tomto sebarozvojovom 4-týždňovom kurze sa klient naučí základy mindfulness, rozvíja prácu so svojimi myšlienkami a emóciami a získava zručnosti potrebné k tomu, aby žil bdelý a prítomný život. Takisto sa učí pracovať so stresom a úzkosťou, či zvyšuje svoju koncetráciu a spoznáva vlastné hodnoty. Skutočný osobnostný rozvoj začína s mindfulness.

Poďme sa spolu rozvíjať!