3-týždňový kurz Mindfulness v pracovnom prostredí – Práca bez stresu a s koncentráciou

Tento trojtýždňový mindfulness kurz sa zameriava na zvýšenie výkonu, práce so stresom a získaní zručností, ktoré sú potrebné pre zamestnancov fungujúcej firmy či organizáce. Taktiež pracuje s hodnotami a zmyslom, ktorý zamestnanci vidia vo svojej kariére, a v ich mieste v spoločnosti.

Pravidelné skupinové mindfulness meditácie

Pre firmy, organizácie a školy poskytujem možnosť pravidelných mindfulness cvičení priamo v ich priestoroch. Takéto pravidelné meditácie zvyšujú u zamestnancov spokojnosť, výkon, a znižujú pracovný stres. To sa odzrkadľuje na menších absenciách, a väčšej angažovanosti a spolupatričnosti s organizáciou. Šťastní zamestnanci sú spoľahliví a kreatívny.

4-týždňový kurz mindfulness pre začiatočníkov – Žiť v prítomnosti

V tomto sebarozvojovom 4-týždňovom kurze sa klient naučí základy mindfulness, rozvíja prácu so svojimi myšlienkami a emóciami a získava zručnosti potrebné k tomu, aby žil bdelý a prítomný život. Takisto sa učí pracovať so stresom a úzkosťou, či zvyšuje svoju koncetráciu a spoznáva vlastné hodnoty. Skutočný osobnostný rozvoj začína s mindfulness.

8 týždňový program Redukcie stresu na základe mindfulness (MBSR)

18. októbra začína v Centre osobnostného rozvoja detí a dospelých v Košiciach 8-týždňový akreditovaný program Redukcie stresu na základe mindfulness (MBSR), ktorý bude viesť Matej Hrabovský. Ak sa chceš naučiť pracovať s myšlienkami a emóciami, či lepšie zvládať stres a úzkosť, alebo len jednoducho hľadáš efektívnu cestu osobnostného rozvoja, ktorá je založená na vedeckých faktoch, prihlás sa do Program Redukcie stresu na základe mindfulness (MBSR) pre širokú verejnosť.

Poďme sa spolu rozvíjať!