Program MBSR (Mindfulness Based-Stress Reduction ) je 8-týždňový, vedecky podložený kurz, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom intenzívny a systematický tréning mysle založený na bdelej pozornosti (mindfulness). Počas 40-tich rokov výskumov bolo preukázané, že mindfulness rozvíja sebauvedomenie, reguláciu emócií a pozornosti a integritu medzi jednotlivými mozgovými štruktúrami, čo prináša množstvo benefitov pre psychické a fyzické zdravie.

V čom Vám rozvíjanie mindfulness môže pomôcť:


– Zvládanie náročných emócií
– Lepšia pamäť
– Zvládanie stresu
– Zvýšenie sústredenosti
– Zvládanie konfliktov
– Zlepšenie kvality života
– Zvládanie úzkosti a paniky
– Šťastie a vďačnosť
– Skvalitnenie medziľudských vzťahov
– Zvýšenie empatie a súcitu
– Zníženie krvného tlaku
– Posilnenie imunity

Časté dôvody, prečo sa ľudia na MBSR prihlasujú:

– Únava
– Bolesti hlavy
– Depresia
– Chronická bolesť
– Úzkosť a panika
– Poruchy spánku
– Vysoký krvný tlak
– Stres

Čomu všetkému sa počas programu budeme venovať:

Výstupenie z “auto-pilota” našej mysle k plnšiemu uvedomovaniu reality a seba v prítomnom okamihu.

Meditačné cvičenia pre uvedomovanie si svojho tela, emócií a myšlienok.

Ako v nás funguje stres a ako na neho odpovedať.

Všímavá a empatická komunikácia v medziľudských vzťahoch.

Regulácia nášho myslenia a našich emócií.

Láskavý a seba-súcitný postoj k sebe samému.

Ako program prebieha:

Účastníci programu sa stretávajú každý týždeň na cca. 2 hodiny v priestoroch Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých na Tolstého ulici v Košiciach. Maximálny počet účastníkov je 12, pričom každý účastník absolvuje pred prijatím do programu krátke interview s lektorom ohľadom vhodnosti pre absolvovanie programu. Kurz je vysoko interaktívny, plný praktických cvičení a meditácií. Účastníci taktiež meditujú a pracujú na úlohách doma – každý účastník dostane prístup k online vedeným meditáciám a pracovnému zošitu.

O lektorovi:

Lektor programu je psychológ Matej Hrabovský, ktorý absolvoval výcvik pre lektorov MBSR v Španielskom Solterrene. Okrem toho pracuje ako terapeut, kouč a lektor soft-skills. Viac si o ňom môžete prečítať na www.mindfulness-koucing.comv sekcii “O mne”.

Certifikát:

Každý účastník dostane po absolvovaní programu medzinárodne uznávaný certifikát.

KEDY: od 18.10.2022, každý utorok
ČAS: od 17:00 do 19:00
KDE: Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, Tolstého 18, Košice
CENA: 200 eur (25 eur na jedno stretnutie)
KAPACITA: min. 6 osôb a max. 12 osôb
PRIHLÁSENIE: Prihláste sa prosím cez tento odkaz: https://bit.ly/3xM8cdP

Poplatok za workshop prosím uhraďte na číslo účtu: SK46 0900 0000 0051 2093 4046 VS: 18202022. Do poznámky uveďte meno účastníka. Vzhľadom k obmedzenej kapacite, až po uhradení platby máte miesto definitívne rezervované. V prípade potreby doplňujúcich informácií nás kontaktujte: matej.hrabovskym@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 948 209 202