Za aké bytie je tento blog?

Bytie človeka nemusí byť plné každodenného utrpenia, nekonečnej nervozity v záplave emócií a myšlienok, ktoré často určujú smer nášho života inak ako chceme. Bytie človeka dokáže byť slobodné, zmysluplné a šťastné. A hlavne, takéto bytie nie je pre vyvolených ľudí, je našou prirodzenou možnosťou. 

Tento blog sa v každom príspevku snaží (fakt sa snaží, poznám ho) ponúknuť inšpiráciu a ukázať možnosti pre dosiahnutie skutočného, vyššie opísaného bytia. Tieto články sú založené hlavne na vedecky podložených informáciách o šťastí, meditácii, súcite či vďačnosti. Bez zbytočných špekulácií a bez ružových okuliarov.

Človek, ktorý vedome kultivuje svoje šťastie, je na najlepšej ceste k plnohodnotnému bytiu. V takomto bytí robí svoje okolie a spoločnosť lepšie a šťastnejšie. A tým prispieva malou, ale zásadnou časťou k lepšiemu svetu.

Na prvý pohľad to znie naivne? Možno. To ale nie je dôvod prečo by to tak nefungovalo. Koniec koncov, môžeš to sám vyskúšať a zistiť. Je to aj v tvojich rukách. 

Je to tvoja slobodná možnosť.